Smedebakken - sunde schæferhunde til tjeneste og konkurrence, plus alt i udstyr til husdyr
Smedebakken - sunde schæferhunde til tjeneste og konkurrence, plus alt i udstyr til husdyr
Smedenbakkens aktive tjenestehund Tayson - se mere under avlhanner eller besøg os i pannerup
Smedebakken schæferhunde til tjeneste og konkurrence samt foder, udstyr og legetøj til alle dyr Smedebakken schæferhunde til tjeneste og konkurrence samt foder, udstyr og legetøj til alle dyr Smedebakken schæferhunde til tjeneste og konkurrence samt foder, udstyr og legetøj til alle dyr Smedebakken schæferhunde til tjeneste og konkurrence samt foder, udstyr og legetøj til alle dyr

Avlsprincipper hos Smedebakken


Når man opdrætter et kuld hvalpe, er man med til at skabe en udvikling for den race man nu opdrætter. Som det er anført i punkt 1, rækker den indflydelse man derved tager på sig, flere år ud i fremtiden. For os er det derfor vigtigt at vi sætter nogle mål og nogle standarder for det vi laver. Ellers har vi ingen respekt for det store stykke opdrætsmæssigt arbejde flere før os har lavet, ligesom vi ikke viser reskekt for den race vi elsker og arbejder med. For at nå vore mål, må vi nødvendigvis også gøre os nogle tanker om, hvordan vi kommer derhen vi gerne vil. 

Nedenstående avlspricipper blev stillet op Raymond H. Oppenheimer, som var en anerkendt engelsk opdrætter af Bull Terrier, og selv om de efterhånden er ved at være af ældre dato, er tanken og hovedprincipperne stadig rigtige langt hen ad vejen.

1.      Husk at de dyr du vælger at avle med, vil få indflydelse på avlen i mange år fremover.
2. Du kan kun vælge 2 individer pr. generation. Vælg kun de bedste, da du skal vente endnu en generation på at forbedre det du startede med. Avl kun hvis du forventer, at afkommet bliver bedre end begge forældre.
3. Du kan ikke forvente at statistiske forudsigelser holder stik inden for et mindre antal dyr (f.eks. ét kuld hvalpe) Statistikker gør sig kun gældende inden for en større bestand.
4. En stamtavle er et redskab, der kan vise dig de gode og dårlige karaktertræk, som din hund sandsynligvis besidder eller vil nedarve. En stamtavle er ikke bedre end det individ den repræsenterer.
5. Avl efter en komplet hund og ikke blot efter enkelte karaktertræk. Følg ikke diller inden for din race, for de er som regel kun iværksat for at fremelske enkelte karakteristika på bekostning af hundens sundhed og helhedsfunktion.
6. Kvalitet betyder ikke kvantitet. Kvalitet er et resultat af et grundigt forarbejde, et klart billede af, hvad du ønsker at opnå, tålmodighed til at vente på det rette avlsmateriale, en vurdering af hvad du allerede har avlet og mest af alt at have en avlsplan, der rækker mindst 3 generationer frem i avlen.
7. Husk på at fejl i skelettet er det sværeste at avle væk.
8. Benyt ikke en god hund i avlen, hvis den ikke videregiver sine kvaliteter. Nyd dens egen skønhed, men indsæt den ikke i dit avlsprogram.
9. Benyt ”out cross” (indkrydsning af en helt anden race for at øge den genetiske mangfoldighed) meget sparsomt i avlen. For hver ønsket egenskab du opnår, vil du samtidig få mange negative karakteristika, der skal avles væk i kommende generationer.
10. Linieavl er et værdifuldt redskab, og den hurtigste metode til at forankre en god type og positive karaktertræk. Det kan også frembringe skjulte træk, som skal bortavles i kommende generationer.
11. Avl er ikke ”skabende”. Hvad du får, var allerede til stede fra starten. Det har måske været skjult i mange generationer, men var dog til stede.
12. Ignorer det gamle udtryk, at kuldsøskende til en fantastisk avlshund sikkert er lige så gode at avle med. Kuldsøskende har sjældent samme genetiske sammensætning.
13. Vær ærlig over for dig selv. Der er ingen perfekte hunde og heller ikke perfekte avlshunde. Du er ingen kompetent avler, hvis du ikke kan erkende de fejl og fortrin, som dine avlsdyr besidder.
14. Arvelige træk nedarves ligeligt fra begge forældre. Forvent ikke at løse alle problemer i én generation.
15. Hvis den ringeste hvalp i dit seneste kuld ikke er bedre end den ringeste hvalp i dit første kuld, så gør du ingen fremskridt. Så bør dit seneste kuld være dit sidste.
16. Hvis den bedste hvalp i dit seneste kuld ikke er bedre end den bedste hvalp i dit første kuld, så gør du ingen fremskridt, og så bør dit seneste kuld være dit sidste.
17. Udvælg ikke en avlshund ud fra hverken den bedste eller den ringeste hvalp den har produceret. Evaluer dens afkom ud fra flertallets egenskaber
18. Husk på, at kvalitet er en kombination af sundhed og funktion. Det er ikke blot udeblivelsen af fejl, men tilstedeværelsen af fortrin. Det er hele hunden, der tæller.
19. Lad ikke personlige følelser have indflydelse på dit valg af avlsmateriale. Den rette hund til dit avlsprogram er den rette hund, uanset hvem der ejer den. Fordøm aldrig en god hund; de er for sjældne og vidunderlige til at blive fornedrede i smålighed.
20. Stil dig aldrig tilfreds med andet end det bedste. Næstbedst er aldrig godt nok.


I ovenstående hæfter jeg mig specielt ved, at der lægges op til et krav om, at opdrætteren har en høj grad af ærlighed og åbenhed omkring sit opdræt. Erkende og anerkende de fejl og fortrin, som ligger i de blodlinier man nu bruger. Er det værd at avle videre på, eller stopper vi her? (Oppenheimer punkt 13).

Punkterne kan en kommende hundeejer også bruge til at åbne øjnene for, at ingen hund er fuldendt. Som opdrætter mødes man næsten dagligt af større og større krav om at skulle kunne levere ”det perfekte”. Loni og jeg, her på Kennel Smedebakken, prøver på at fortælle om-, og forberede på, at ingen hund er perfekt. Der er ”lig i lasten”, som pludselig kommer frem efter at have ligget i ”dvale” i blodlinierne i mange generationer. Men de er der (Oppenheimer punkt 11) og bryder frem - nogle gange ventet, og andre gange helt uventet.. 

Bestemmelsen af hvad det ”perfekte” er bedømmes i øvrigt i de fleste tilfælde ud fra de individuelle krav og forventninger vi mennesker stiller op for vore hunde og os selv. Da vi er forskellige i vores måde at træne og opdrage hunde, så bliver den hund, vi som opdrættere (ud fra vore kriterier) mener er ”den bedste”, måske ”den ringeste” hvis ikke kemien passer til den fører, som vælger den.
 

Design & Opsætning af dette website er lavet af mach01.com - se mere på www.mach01.com ved at klikke her
Smedebakken Kennel & Foder · Pannerupvej 23 · 8520 Lystrup · Tlf. 86 22 80 10 / 22 62 83 21 ·